Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW van Stabroek wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De gemeenteraad verkoos 11 OCMW-raadsleden. De OCMW-raad zetelt voor een periode van 6 jaar (2013-2018).
  
De Raad bepaalt het algemene beleid van het OCMW en regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. De Raad vergadert éénmaal in de maand. De openbare zitting is toegankelijk voor publiek. De besloten zitting is niet toegankelijk voor publiek.
De voorzitter van de Raad, die door de raadsleden werd verkozen, leidt de activiteiten van het centrum.
  

Site voorwaarden   Sitemap   Privacyverklaring    

© OCMW Stabroek - Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory